Aktualności

Ankieta ICI Journals Master List 2022 jest otwarta!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 maja 2023 r. Redakcje oraz Wydawcy czasopism naukowych mają możliwość zgłoszenia czasopism do indeksacji w bazie ICI Journals Master List za rok 2022. Ankietę ewaluacyjną należy wypełnić do 31 sierpnia 2023 roku.
"Ocena potencjału indeksacji" - nowy produkt ICI Journals Master List!
Jednym z celów czasopism naukowych jest taki dobór publikowanych artykułów, by upowszechniane treści miały znaczący wpływ na rozwój nauki. Aby rozwój nauki mógł się dokonać niezbędne jest dotarcie wyników badań do ich właściwych odbiorców, czyli naukowców, którzy z największym prawdopodobieństwem wykorzystają je do dalszych prac.