ICI SM

Eksperci Index Copernicus przeprowadzili prace badawczo – rozwojowe w zakresie koncepcji Scientific Resource Planning (SRP). Jest to metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów firmy. Na ich podstawie opracowano autorską koncepcję systemów teleinformatycznych nowej klasy wspierających proces tworzenia osiągnięć naukowych. System udostępnia kierownictwu jednostek naukowych w jednym miejscu komplet wiedzy niezbędnej do zarządzania jednostką naukową.

Opracowana koncepcja systemu teleinformatycznego, wspiera proces tworzenia osiągnięć naukowych w koncepcji zbliżonej do Enterprise Resource Planning. W wyniku zaimplementowania w systemie informatycznym przygotowanych wskaźników możliwe stało się odtworzenie powiązań między poszczególnymi osiągnięciami jednostek. Możliwe jest m.in. ustalenie, które osiągnięcia były nakładami niezbędnymi do wytworzenia kolejnych osiągnięć naukowych.

System umożliwia kaskadowanie celów całej organizacji na te indywidualne dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Możliwe jest definiowanie zadań dla konkretnych członków grup projektowych oraz projektów wraz z określonymi wcześniej celami strategicznymi. Kluczowe jest rejestrowanie zdarzeń realizowanych przez jednostkę naukową w powiązaniu z wcześniej zdefiniowanymi projektami oraz ich analiza w kontekście celów. System umożliwia systematyczne mierzenie poziomu realizacji założonych celów oraz analizowanie odchyleń i definiowanie zadań korygujących.

Proponowana usługa wspiera systemowe zarządzanie procesem tworzenia osiągnięć naukowych przez jednostki naukowe na bazie koncepcji zrównoważonej karty wyników.