ICI PP

ICI Publishers Panel to unikalne narzędzie umożliwiające realizację procesu edytorskiego czasopisma. Jest to przyjazna użytkownikowi, łatwa w obsłudze platforma internetowa, która nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Opracowany przez Ekspertów system pozwala na spójne i kompleksowe powiązanie wszystkich czynności procesu obróbki i przygotowania periodyku do publikacji, utworzenie spełniającej międzynarodowe standardy wersji on-line, a także dystrybucję artykułów do zewnętrznych baz danych w celu zwiększania zasięgu i cytowalności czasopisma.

ICI Publishers Panel umożliwia:

• przeprowadzenie procesu redakcyjnego w całości za pośrednictwem systemu elektronicznego,

• składanie manuskryptów przez autorów za pośrednictwem strony www, przy użyciu wygodnego formularza,

• recenzję manuskryptów z wykorzystaniem elastycznego kwestionariusza recenzji,

• utworzenie łatwej w edycji strony internetowej periodyku, spełniającej kryteria wersji on-line,

• wprowadzanie bieżących wydań oraz archiwum czasopisma, w tym treści artykułów w formacie HTML do bezpośredniego przeczytania na stronie,

• generowanie numerów DOI zintegrowane z procesem edycji maunuskryptu bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu CrossRef,

• analizę raportów aktywności użytkowników lub wyświetleń abstraktów oraz pobrań pełnych treści artykułów naukowych opublikowanych na stronie czasopisma, co pozwala kreować politykę publikacyjną w oparciu o fakty,

• publikację artykułów w modelu Ahead of print,

• sprzedaż pojedynczych artykułów lub rocznej subskrybcji elektronicznej wersji czasopisma, jak również pobieranie opłat przez Redakcję, np. za złożenie lub publikację manuskryptu dzięki integracji systemu z platformą DotPay,

• gromadzenie danych kontaktowych osób zainteresowanych zawartością czasopisma dzięki funkcji „Zapisz się do newslettera”,

• dystrybucję metadanych do zewnętrznych baz, takich jak PubMed, DOAJ, CrossRef, POL-index, oraz wiele innych.

icippp

Redakcje, które decydują się realizować proces edytorski za pośrednictwem ICI Publishers Panel:

• znacząco poprawiają dystrybucję publikowanych treści naukowych,

• realizują międzynarodowe standardy wydawnicze zarówno dla wersji elektronicznej jak i drukowanej,

• zwiększają punktację w ocenie MNiSW,

• budują wskaźniki cytowalności zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ICI Publishers Panel oraz poznać szczegóły oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub pod adresem publisherspanel@indexcopernicus.com