logo world of journals

Rosnące zainteresowanie bazą ICI Journals Master List, liczba czasopism, które nie spełniły kryteriów wymaganych do pozytywnego przejścia przez proces indeksacji zainspirowało nas do powołania globalnej bazy czasopism naukowych ICI World of Journals. ICI World of Journals jest trzecią co do wielkości międzynarodową bazą danych. W roku 2014 liczba zarejestrowanych czasopism wynosiła niecałe 22 tysiące. Od tego czasu nieustannie przybywa Redakcji, które decydują się zaprezentować swój dorobek publikacyjny naukowcom z całego świata. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45 tysięcy czasopism, a liczba użytkowników odwiedzających nasz serwis przekracza 70 tysięcy ze 150 krajów każdego miesiąca.

ICI World of Journals jest podstawowym narzędziem rekomendowanym dla każdego czasopisma naukowego, które umożliwia wzmocnienie procesu jego digitalizacji. W ramach bazy ICI World of Journals każda Redakcja otrzymuje bezpłatny dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie Paszportu Czasopisma. Stanowi on nowoczesny sposób prezentacji periodyku naukowego w środowisku internetowym.

Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce ICI World of Journals użytkownicy mogą znaleźć najbardziej aktualne informacje o wszystkich zarejestrowanych czasopismach. Redakcje udostępniające co najmniej metadane opublikowanych artykułów naukowych, znacznie zwiększają swoje szanse na poprawę wskaźników cytowalności i zbudowanie silnej pozycji czasopisma.

UWAGA: Rejestracja czasopisma w bazie, dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie treściami w Paszporcie Czasopisma jest bezpłatna. Rejestracja i prowadzenie Paszportu w bazie ICI World of Journals nie jest równoznaczna z faktem indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List.