Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., realizuje umowę o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0101/17-00 współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: “Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Index Copernicus Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami informatycznymi”

Całkowita wartość projektu: 3 807.136,59 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 2 166 663,10 PLN

Dzięki powstaniu laboratorium badawczego firmy Index Copernicus przedsiębiorstwo uzyska możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania komponentów nowych innowacyjnych usług nieoferowanych dotychczas na rynku – w tym prototypów systemów informatycznych autorskiej klasy Scientific Resource Planning, której założenia koncepcyjne opracowuje i rozwija przedsiębiorstwo.

Badania nad nowymi, innowacyjnymi prototypami rozwiązań z zakresu systemów teleinformatycznych pozwolą na zaoferowanie produktów i usług odpowiadających na liczne potrzeby odbiorców końcowych (jednostek naukowych, wydawców czasopism naukowych oraz przedsiębiorstw chcących prowadzić projekty B+R we współpracy z jednostkami naukowymi) umożliwiając w przyszłości implementację jak najbardziej optymalnych usług / technologii, skracając czas realizacji zlecenia (oceny) przekładając się tym samym na optymalizację wyszukiwania cytowań/procesu oceny/wyznaczania potencjału zasobów wiedzy.

Tworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami informatycznymi

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 18.12.2017 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 17.11.2017 roku na „Wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup 6 (sześciu) modułów programistycznych stanowiących bazę Centrum Badawczo – Rozwojowego dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw”.
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (70,5 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma OSATUM.COM PAWEŁ KONCEWICZ ul. Kwiska 4/4, 54-210 Wrocław NIP: 8942521105.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 19.12.2017 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 05.12.2017 roku na „Wykonanie zamówienia pod nazwą Wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz instalacyjnych w Laboratorium Index Copernicus” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw”.
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL, ul. Różana 27/70, 20-538 LUBLIN, NIP 715-115-31-88.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017  - archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 18.12.2017 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 11.12.2017 roku na „Wykonanie zamówienia pod nazwą Wyposażenie stanowisk badawczych dla 8 stanowisk pracy utworzonych w ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw”.
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma LADECO SP. Z O.O., AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA, NIP 958-166-18-18.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 28.02.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 21.02.2018 roku na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zakup specjalistycznych licencji na zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) - JetBrains IntelliJ w ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw”. Ofertę złożyło 7 Wykonawców. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania. Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma AnySoft.pl Rejestracja Oprogramowania, ul. Wojska Polskiego 24/9 05-822 Milanówek, NIP 529 160 54 65.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 – archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 28.02.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 21.02.2018 roku na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zakup licencji Enterprise Architect – narzędzia do modelowania UML” w ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw”. Ofertę złożyło 7 Wykonawców. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania. Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J., Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław, NIP 8981836178.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – archiwum

Firma INDEX COPERNICUS SP. Z O. O., pragnie poinformować, że w dniu 08.03.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 01.03.2018 roku na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zakup Licencji Atlassian Server - pakietu narzędzi pozwalających na zarządzanie realizacją projektów badawczych w zakresie technologii informatycznych” w ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw.
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma „Info Design Systemy Informatyczne, ul. Owalna 43, 05-420 Józefów, NIP 825-144-79-84”. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania. Ofertę złożyło 3 Wykonawców.