Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - Archiwum

 

W związku z planowaną realizacją Projektu pn. “Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Index Copernicus Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami informatycznymi” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” firma Index Copernicus Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie robót remontowo- budowlanych oraz instalacyjnych w „Laboratorium Index Copernicus”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej: 
•  Zapytanie ofertowe nr 2/2017 
•  Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
•  Załącznik 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Harmonogram realizacji zamówienia 
•  Załącznik 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Formularz ofertowy nr 1 
•  Załącznik 4 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Formularz ofertowy nr 2 
•  Załącznik 5 do zapytania ofertowego nr 2/2017– Formularz ofertowy nr 3 
•  Załącznik 6 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Oświadczenie niezbędna wiedza 
•  Załącznik 7 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Oświadczenie sytuacja finansowa 
•  Załącznik 8 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Oświadczenie o braku powiązań