Aktualności

Wyznaczanie wskaźników cytowań dla polskich czasopism naukowych
Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować o podjętej przez Zespół Index Copernicus inicjatywie rozwoju krajowych nauk bibliometrycznych – powołaniu projektu CiteIndex. Celem projektu jest zbadanie siły oddziaływania polskich czasopism naukowych, czyli identyfikacja w publikacjach naukowych, które ukazały się w roku 2020 cytowań artykułów wydanych we wszystkich krajowych periodykach w latach 2017-2019. W rezultacie prowadzonego projektu wyznaczone zostaną wskaźniki oddziaływania dla polskich czasopism naukowych, w tym indeks Hirscha za rok 2020 oraz 3-letni Współczynnik Wpływu CiteIndex.
Ankieta ICI Journals Master List 2020 jest otwarta!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r. Redakcje oraz Wydawcy czasopism naukowych mają możliwość zgłoszenia czasopism do indeksacji w bazie ICI Journals Master List za rok 2020. Ankietę ewaluacyjną należy wypełnić do 30 lipca 2021 roku.