Aktualności

"Ocena potencjału indeksacji" - nowy produkt ICI Journals Master List!
Jednym z celów czasopism naukowych jest taki dobór publikowanych artykułów, by upowszechniane treści miały znaczący wpływ na rozwój nauki. Aby rozwój nauki mógł się dokonać niezbędne jest dotarcie wyników badań do ich właściwych odbiorców, czyli naukowców, którzy z największym prawdopodobieństwem wykorzystają je do dalszych prac.
Ankieta ICI Journals Master List 2021 jest otwarta!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja 2022 r. Redakcje oraz Wydawcy czasopism naukowych mają możliwość zgłoszenia czasopism do indeksacji w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Ankietę ewaluacyjną należy wypełnić do 30 lipca 2022 roku.