Aktualności

Ankieta ICI Journals Master List 2023 jest otwarta!
Uprzejmie informujemy, że Redakcje oraz Wydawcy czasopism naukowych mają możliwość zgłoszenia czasopism do indeksacji w bazie ICI Journals Master List za rok 2023. Ankietę ewaluacyjną należy wypełnić do 15 sierpnia 2024 roku.
"Ocena potencjału indeksacji" - nowy produkt ICI Journals Master List!
Jednym z celów czasopism naukowych jest taki dobór publikowanych artykułów, by upowszechniane treści miały znaczący wpływ na rozwój nauki. Aby rozwój nauki mógł się dokonać niezbędne jest dotarcie wyników badań do ich właściwych odbiorców, czyli naukowców, którzy z największym prawdopodobieństwem wykorzystają je do dalszych prac.