W związku z planowaną realizacją Projektu pn. “Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Index Copernicus Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami informatycznymi” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” firma Index Copernicus Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zakup 6 modułów programistycznych stanowiących bazę Centrum badawczo-rozwojowego dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych”.

Zapytanie zmieniono w dniu 18.11.2017 r. Dołączono załącznik nr 7.
Zapytanie ofertowe nie uległo zmianie pod względem merytorycznym.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej: 

• Zapytanie ofertowe nr 1/2017
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Specyfikacja ogólna
• Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Harmonogram realizacji zamówienia
• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Formularz ofertowy
• Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Oświadczenie niezbędna wiedza
• Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Oświadczenie sytuacja finansowa
• Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1/2017– Oświadczenie o braku powiązań