Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - Archiwum

 

W związku z planowaną realizacją Projektu pn. “Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Index Copernicus Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami informatycznymi” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” firma Index Copernicus Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wyposażenie stanowisk badawczych dla 8 stanowisk pracy utworzonych w ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:
• Zapytanie ofertowe nr 3/2017
• Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
• Załącznik 2 do zapytania ofertowego nr 3/2017 – Harmonogram realizacji zamówienia 
• Załącznik 3 do zapytania ofertowego nr 3/2017 – Formularz ofertowy 
• Załącznik 4 do zapytania ofertowego nr 3/2017 – Oświadczenie niezbędna wiedza
• Załącznik 5 do zapytania ofertowego nr 3/2017– Oświadczenie sytuacja finansowa
• Załącznik 6 do zapytania ofertowego nr 3/2017 – Oświadczenie o braku powiązań