logo world of papers

W bazie ICI World of Papers są zgromadzone informacje dotyczące artykułów naukowych z różnych źródeł. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce publikacji ICI World of Papers, użytkownicy mogą znaleźć interesujące ich treści artykułów naukowych. Wyniki wyszukiwania można zawęzić poprzez wyszukiwanie publikacji:

• konkretnych autorów,
• z wybranymi słowami kluczowymi,
• z określonych dziedzin nauk,
• wydanych w wybranych latach,
• opublikowanych w wybranych periodykach.

Dodatkowo, system umożliwia zawężenie wyszukiwania do artykułów, które posiadają załączone pełne treści oraz uzupełnione abstrakty. Uzupełnienie danych o zawartości i poddanie jej społecznej weryfikacji naukowców z całego świata jest jednym z podstawowych komponentów przeciwdziałania praktykom „predatory journals”. Czasopisma udostępniające metadane opublikowanych artykułów naukowych, znacznie zwiększają swoje szanse na poprawę wskaźnika cytowalności i budowanie silnej pozycji czasopisma.

Zachęcamy więc Państwa do bieżącej aktualizacji informacji o periodyku w Paszporcie czasopisma oraz udostępniania informacji o kolejnych wydaniach wraz z pełnymi treściami artykułów. Aby dodać wydania czasopisma do bazy ICI World of Papers, należy zarejestrować się w systemie ICI World of Journals. Na podstawie zdeponowanych w bazie ICI World of Journals danych o referencjach (bibliografii załącznikowej) poszczególnych publikacji zliczane będą cytowania. Czasopismom, które zdeponują dane o bibliografii załącznikowej udostępniane będą rozbudowane statystki cytowań.

Czasopisma zarejestrowane w bazie ICI World of Journals mogą także składać roczną ankietę oceny do bazy ICI Journals Master List. W procesie oceny, za zdeponowanie w ICI World of Journals informacji dotyczących zawartości poszczególnych wydań (metadane artykułów naukowych, w tym abstrakty, słowa kluczowe oraz bibliografia załącznikowa za okres 2 - 4 lat poprzedzających rok złożenia ankiety) przyznanych może być aż 18 punktów. W całym procesie ocenie parametrycznej zdobyć można 100 punktów. Rejestracja i prowadzenie Paszportu w bazie ICI World of Journals nie jest równoznaczne z faktem indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

Udostępnianie pełnych treści artykułów naukowych, publikowanych w periodykach, umożliwia wejście czasopisma do świata cyfrowej nauki. Digitalizacja treści jest podstawą zwiększenia grona odbiorców oraz dotarcia do naukowców z całego świata. Wszystkie udostępniane informacje o wydaniach oraz treści naukowe są widoczne i dostępne dla ponad 60 tysięcy użytkowników z całego świata, którzy co miesiąc odwiedzają naszą stronę.

Dla ułatwienia, wszystkim Redakcjom został udostępniony specjalny system informatyczny, który umożliwia samodzielne zarządzanie dodanymi treściami. System pozwala na wprowadzanie artykułów zarówno pojedynczo, jak i całymi wydaniami (w formacie xml), przy pomocy specjalnych importerów. Poniżej znajdą Państwo specjalnie przygotowane instrukcje:

POBIERZ instrukcję, która wyjaśnia wszelkie kwestie związane z korzystaniem z systemu Journals.indexcopernicus.com
POBIERZ instrukcję techniczną, która w szczegółowy sposób opisuje schemat depozytu metadanych (.xsd) w formacie xml