ICI JML

Logotyp

 

Czasopisma indeksowane w bazie ICI Journals Master List czyli takie, które posiadają wyliczony wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) mogą, po zawarciu rocznej umowy licencyjnej, korzystać z Logotypu Index Copernicus. Redakcja czasopisma może posługiwać się nim zarówno w wydaniach drukowanych jak i elektronicznych. Zamieszczenie Logotypu w czasopiśmie wskazuje, że jest ono aktualnie indeksowane na międzynarodowej liście czasopism naukowych ICI Journals Master List, co pomaga budować markę czasopisma, zwiększa jego prestiż, a także wspiera jego promocję.

Zamówienie Logotypu Index Copernicus możliwe jest:

poprzez systempo zalogowaniu się na konto Reprezentanta czasopisma należy przejść do zakładki „Usługi dodatkowe”, dalej „Logotyp”, wybrać przycisk „Zamów” i wypełnić formularz danymi do faktury,
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 487 53 93,
mailowo – pod adresem e-mail evaluation@indexcopernicus.com.

Koszt rocznej licencji na korzystanie z Logotypu Index Copernicus dla jednego czasopisma naukowego wynosi 550 PLN netto (+23% VAT).