ICI JML

Certyfikat

 

Redakcje czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List czyli takich, które posiadają wyliczony wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) mogą zamówić ozdobny Certyfikat. Certyfikat przygotowany jest dla konkretnego czasopisma, zawiera jego numer ISSN, tytuł oraz rok indeksacji. Znajduje się w szklanej ramie i opatrzony jest identyfikacją wizualną ICI Journals Master List.

Zamówienie Certyfikatu możliwe jest:

poprzez systempo zalogowaniu się na konto Reprezentanta czasopisma należy przejść do zakładki „Usługi dodatkowe”, dalej „Certyfikat”, wybrać przycisk „Zamów” i wypełnić formularz danymi do faktury,
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 487 53 93,
mailowo – pod adresem e-mail evaluation@indexcopernicus.com.

Koszt zakupu ozdobnego Certyfikatu dla jednego czasopisma naukowego wynosi 450 PLN netto (+23% VAT).