ICI JML

ICI Journals Master List to jedna z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata. W ICI Journals Master List rejestrować się mogą wszystkie czasopisma naukowe (rejestracja). Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45.000 czasopism. Śledzimy rozwój ponad 22.000 najciekawszych tytułów, które aktualizują swoje paszporty zawierające najważniejsze informacje o czasopiśmie (monitoring).

Od ponad 10 lat ICI Journals Master List przeprowadza kompleksową ewaluację czasopism naukowych. W roku 2015 ponad 5.000 periodyków przeszło pozytywnie proces ewaluacji, który powiązany jest z wielowymiarową oceną parametryczną. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV, będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania (indeksacja). Raport z ewaluacji jest zbiorem cennych wskazówek, pozwalających opracować dalszą strategię rozwoju czasopisma naukowego.

W roku 2016 Index Copernicus wykonał – po raz pierwszych w historii bazy – kompleksowy projekt zliczenia cytowań publikacji przywołanych w polskich czasopismach naukowych w latach 2010-2015. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie ICI Journals Master List wyznaczyliśmy liczbę cytowań dla ponad 14.000 czasopism naukowych (cytowalność), rozwiązując przeszło 6.000.000 zapisów -pozycji bibliografii załącznikowej.