Aktualności

Ankieta ICI Journals Master List 2016 jest już otwarta!
Mamy przyjemność poinformować Państwa o otwarciu ankiety ICI Journals Master List 2016. Redakcje mogą zgłaszać periodyki naukowe do ewaluacji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w serwisie ICI World of Journals do dnia 1 lipca 2017 r.