ptorlogo

Serwis opłaty składek członkowskich

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Chirurgów Głowy i Szyi

 
Szanowni Państwo,

Witamy w elektronicznym serwisie opłaty składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi przygotowanym specjalnie dla Państwa przez Index Copernicus. Niniejszy serwis jest dedykowany członkom Towarzystwa, którzy chcą dopełnić formalności związanych z roczną składką członkowską i pozostać aktywnym członkiem Towarzystwa w 2023 r. lub uzupełnić składkę z lat wcześniejszych.

Od 2023 roku zasady składki PTORL ulegają korekcie, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTORL z dnia 10 października 2022 r., w związku z rosnącymi kosztami działalności statutowej, w tym wydawniczej oraz planowanym poszerzeniem działalności na rzecz środowiska otolaryngologów. Poprzednia korekta wysokości składki miała miejsce w 2016 r.

Uchwała Zarządu Głównej PTORL z dnia 10.10.2022 r.: http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/pdf/uchwaly/2022-10-10-wysokosci-skladki.pdf

Informacja w sprawie składki 2023 od Zarządu Głównego Towarzystwa: List Przewodniczącego ZG: https://indexcopernicus.com/images/PTORL/20221201_Pismo_ZG_prof_Jurkiewicz_Skadka_2023.pdf

Od 2023 roku pakiet każdej składki członkowskiej PTORL zapewnia:

1. Utrzymanie statusu członka Towarzystwa na kolejny rok.

2. Prenumeraty czasopism naukowych będących organami wydawniczymi Towarzystwa – łącznie 10 numerów rocznie:

a. „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik, 6 numerów w roku).
b. „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik, 4 numery w roku).

Składkę członkowską na rok 2023 r. można opłacać od 10 listopada 2022 r.

Członkowie Towarzystwa, którzy skorzystali z naszego serwisu w poprzednich latach otrzymują na maila link do formularza, który należy wypełnić i potwierdzić, aby przejść do płatności.

Istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji znajdą Państwo po przejściu do formularza składki (poniżej).

 

 

 PPOotolaroklad  

Składka członkowska Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
z roczną  prenumeratą czasopism Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

     

Wysokość składki brutto1: 350,00 zł

  
1 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeraty obu czasopism na kwotę 250,00 zł brutto

 

Przypominamy, iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 15 czerwca 2016 r., składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych będących oficjalnymi organami Towarzystwa, co wpłynęło znacznie na rozwój obu tytułów Towarzystwa do wiodących czasopism laryngologicznych w Polsce oraz zdobycia znaczącej pozycji w międzynarodowym środowisku otolaryngologów.

Aktualnie czasopisma naukowe Towarzystwa są indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z wynikiem 100 punktów (Otolaryngologia Polska) i 70 punktów (Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny). Dzięki wysokiej punktacji MEiN krajowymi autorzy będący pracownikami jednostek naukowych mają możliwość wnieść znaczący wkład do dorobku jednostki bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich opłat publikacyjnych w zagranicznych czasopismach naukowych, punktowanych podobnie do tytułów Towarzystwa.

Ponadto oba tytuły indeksowane są w bazie Scopus. „Otolaryngologia Polska” jest indeksowana w bazach Web of Science oraz PubMed, natomiast w ciągu najbliższych 2 lat, zakładane jest uzyskanie wskaźnika Impact Factor.

Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Ze względu na fakt, iż większość członków Towarzystwa oczekuje wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopism (co pozwala na odliczenia podatkowe), Zarząd Główny Towarzystwa zdecydował się powierzyć zbieranie składek członkowskich wydawcy czasopism naukowych Towarzystwa – firmie Index Copernicus. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy, że Członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:

1. Odpowiednich zniżek na uczestnictwo w zjazdach krajowych Towarzystwa (50%) oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych (25%) organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Jeśli jesteś Członkiem Honorowym Towarzystwa i chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa - skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jeżeli nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa przejdź do wypełnienia formularza – Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny na stronach internetowych czasopism.