ptorlogo

Serwis opłaty składek członkowskich

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Chirurgów Głowy i Szyi

 
Szanowni Państwo,

Witamy w elektronicznym serwisie opłaty składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi przygotowanym specjalnie dla Państwa przez Index Copernicus. Niniejszy serwis jest dedykowany członkom Towarzystwa, którzy chcą opłacić składkę członkowską i pozostać aktywnym członkiem Towarzystwa w bieżącym roku lub uzupełnić składkę z lat wcześniejszych.

Wysokość składki członkowskiej od 2023 r. wynosi 350,00 zł zgodnie z uchwałą Zarządu Głównej PTORL z dnia 10.10.2022 r.:
http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/pdf/uchwaly/2022-10-10-wysokosci-skladki.pdf

Informacja w sprawie składki od Zarządu Głównego Towarzystwa: List Przewodniczącego ZG:
https://indexcopernicus.com/images/PTORL/20221201_Pismo_ZG_prof_Jurkiewicz_Skadka_2023.pdf

Pakiet każdej składki członkowskiej PTORL zapewnia:

1. Utrzymanie statusu członka Towarzystwa na kolejny rok.
2. Prenumeraty czasopism naukowych będących organami wydawniczymi Towarzystwa – łącznie 10 numerów rocznie:
    a. „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik, 6 numerów w roku).
    b. „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik, 4 numery w roku).

Składkę członkowską na rok 2024 r. należy uregulować poprzez poniższy formularz.

Członkowie Towarzystwa, którzy skorzystali z naszego serwisu w poprzednich latach otrzymują na maila link do formularza, który należy wypełnić i potwierdzić, aby przejść do płatności.

Istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata. Więcej informacji znajdą Państwo po przejściu do formularza składki.

 PPOotolaroklad  

Składka członkowska Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
z roczną  prenumeratą czasopism Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

     

Wysokość składki brutto1: 350,00 zł

  
1 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeraty obu czasopism na kwotę 250,00 zł brutto

 

Przypominamy, iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 15 czerwca 2016 r., składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych będących oficjalnymi organami Towarzystwa, co wpłynęło znacznie na rozwój obu tytułów Towarzystwa do wiodących czasopism laryngologicznych w Polsce oraz zdobycia znaczącej pozycji w międzynarodowym środowisku otolaryngologów.

Potwierdzeniem tej pozycji w 2023 r. było przyznanie „Otolaryngologii Polskiej” wskaźnika Impact Factor, który za 2023 r. wynosi 0,6.

Czasopisma naukowe Towarzystwa są indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z wynikiem 100 punktów (Otolaryngologia Polska) i 70 punktów (Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny). Dzięki wysokiej punktacji ministerialnej krajowi autorzy będący pracownikami jednostek naukowych mają możliwość wnieść znaczący wkład do dorobku jednostki bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich opłat publikacyjnych w zagranicznych czasopismach naukowych, punktowanych podobnie do tytułów Towarzystwa.

Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Ze względu na fakt, iż większość członków Towarzystwa oczekuje wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopism (co pozwala na odliczenia podatkowe), Zarząd Główny Towarzystwa zdecydował się powierzyć zbieranie składek członkowskich wydawcy czasopism naukowych Towarzystwa – firmie Index Copernicus. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy, że Członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:

1. Odpowiednich zniżek na uczestnictwo w zjazdach krajowych Towarzystwa (50%) oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych (25%) organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Jeśli jesteś Członkiem Honorowym Towarzystwa i chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa - skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jeżeli nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa przejdź do wypełnienia formularza – Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny na stronach internetowych czasopism.