ptorlogo

Serwis opłaty składek członkowskich

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Chirurgów Głowy i Szyi

 
Szanowni Państwo,

Witamy w elektronicznym serwisie pobierania składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi przygotowanym specjalnie dla Państwa przez Index Copernicus. Niniejszy serwis jest dedykowany członkom Towarzystwa, którzy chcą dopełnić formalności związanych z roczną składką członkowską

Członkowie Towarzystwa mają do wyboru jeden z trzech wariantów składki członkowskiej. Prosimy o wybór jednego z nich i dokończenie procesu opłaty składki członkowskiej za 2022 rok.

Istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata, więcej informacji znajdą Państwo w formularzu po dokonaniu wyboru wariantu składki.

Składkę członkowską na rok 2022 r. można opłacać od 20 grudnia 2021 r.

Członkowie Towarzystwa, którzy skorzystali z naszego serwisu w poprzednich latach otrzymują na maila link do formularza uzupełnionego danymi, które należy jedynie zweryfikować i potwierdzić, aby przejść do płatności.

PPOotolaroklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z roczną prenumeratą czasopism Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

Wysokość składki brutto1: 250,00 zł

1 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeraty obu czasopism na kwotę 180,00 zł brutto

otolaroklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z roczną prenumeratą czasopisma Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

Wysokość składki brutto2: 195,00 zł

2 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopisma na kwotę 125,00 zł brutto

PPOoklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi  z roczną prenumeratą czasopisma Towarzystwa:

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

Wysokość składki brutto3: 155,00 zł

3 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopisma na kwotę 85,00 zł brutto

Przypominamy, iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 15 czerwca 2016r., od 2017 roku składka członkowska jest połączona z prenumeratą czasopism naukowych będących oficjalnymi organami Towarzystwa: „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik) lub „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik).

Składka członkowska wpłacana jest na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy – jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa.

Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Ze względu na fakt, iż większość członków Towarzystwa oczekuje wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopism (co pozwala na odliczenia podatkowe), Zarząd Główny Towarzystwa zdecydował się powierzyć zbieranie składek członkowskich wydawcy czasopism naukowych Towarzystwa – firmie Index Copernicus. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy, że Członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:

1. Odpowiednich zniżek na uczestnictwo w zjazdach krajowych Towarzystwa (50%) oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych (25%) organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Jeśli jesteś Członkiem Honorowym Towarzystwa i chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa - skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jeżeli nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa przejdź do wypełnienia formularza – Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny na stronach internetowych czasopism.