ptorlogo

Serwis opłaty składek członkowskich

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Chirurgów Głowy i Szyi

 
Szanowni Państwo,

Witamy w elektronicznym serwisie pobierania składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi przygotowanym specjalnie dla Państwa przez Index Copernicus. Niniejszy serwis jest dedykowany członkom Towarzystwa, którzy chcą dopełnić formalności związanych z roczną składką członkowską.

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z informacją od Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa - Pana Prof. dr. hab. Jarosława Markowskiego.

Członkowie Towarzystwa mają do wyboru jeden z trzech wariantów składki członkowskiej. Prosimy o wybór jednego z nich i dokończenie procesu opłaty składki członkowskiej za 2019 rok!
Istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata, więcej informacji znajdą Państwo w formularzu po dokonaniu wyboru wariantu składki.

UWAGA, ważna zmiana od 1 stycznia 2020 roku!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające stawkę podatku VAT (z 5% na 8%) na prenumeraty specjalistycznych czasopism, w tym naukowych czasopism medycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1751). Wraz z wejściem w życie nowych przepisów ceny prenumerat czasopism naukowych Towarzystwa w ramach składki ulegną zmianie o zwiększoną wartość podatku VAT.

• Składki zamówione i opłacone do końca grudnia br. będą rozliczane według dotychczasowych stawek podatkowych. 

Zamówienia złożone po 1 stycznia 2020 r., będą objęte nowymi stawkami podatku VAT.

• Składki zamówione, ale nieopłacone do końca grudnia br. z dniem 1 stycznia 2019 r. zostaną powiększone o nową stawkę VAT oraz zostaną wygenerowane nowe faktury pro forma i wysłane drogą mailową do zamawiających.

Składkę członkowską na rok 2020 r. będzie można opłacać od 6 grudnia, o czym poinformujemy dodatkowo drogą mailową.

PPOotolaroklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z roczną prenumeratą czasopism Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

Wysokość składki brutto1: 250,00 zł

1 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeraty obu czasopism na kwotę 180,00 zł brutto

otolaroklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z roczną prenumeratą czasopisma Towarzystwa:

• Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik)

Wysokość składki brutto2: 195,00 zł

2 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopisma na kwotę 125,00 zł brutto

PPOoklad

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi  z roczną prenumeratą czasopisma Towarzystwa:

• Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik)

Wysokość składki brutto3: 155,00 zł

3 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopisma na kwotę 85,00 zł brutto

Przypominamy, iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 15 czerwca 2016r., od 2017 roku składka członkowska jest połączona z prenumeratą czasopism naukowych będących oficjalnymi organami Towarzystwa: „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik) lub „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik).

Składka członkowska wpłacana jest na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy – jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa.

Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Ze względu na fakt, iż większość członków Towarzystwa oczekuje wystawienia faktury VAT za prenumeratę czasopism (co pozwala na odliczenia podatkowe), Zarząd Główny Towarzystwa zdecydował się powierzyć zbieranie składek członkowskich wydawcy czasopism naukowych Towarzystwa – firmie Index Copernicus. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy, że Członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:

1. Odpowiednich zniżek na uczestnictwo w zjazdach krajowych Towarzystwa (50%) oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych (25%) organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Jeśli jesteś Członkiem Honorowym Towarzystwa i chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa - skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jeżeli nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a chciałbyś zamówić roczną prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa przejdź do wypełnienia formularza – Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny na stronach internetowych czasopism.