Najczęściej zadawane pytania

1) Dlaczego muszę opłacić składkę członkowską wraz z prenumeratą, a nie samą składkę tak jak dotychczas?

Takie rozwiązanie tzn. połączenie składki członkowskiej z prenumeratą czasopism naukowych Towarzystwa, zostało przyjęte przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa w dniu 15 czerwca 2016 r. w Szczecinie na Zjeździe Towarzystwa. Uchwała obowiązuje od 2017 roku.

2) Dlaczego składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism?

Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi wydaje dwa czasopisma naukowe przeznaczone dla członków Towarzystwa oraz środowiska lekarskiego i naukowego w kraju i za granicą. W obu czasopismach publikowane są artykuły z zakresu najnowszych badań, metod leczenia oraz praktyki lekarskiej, których autorami są najlepsi specjaliści z dziedziny Otolaryngologii i dziedzin pokrewnych. Są to autorzy z Polski oraz zza granicy.

Głównym celem obu czasopism jest wspieranie rozwoju otolaryngologii oraz przekazywanie członkom Towarzystwa najnowszych wyników i doniesień medycznych pomocnych w codziennej praktyce lekarzy otolaryngologów i innych specjalizacji. Działalność wydawnicza Towarzystwa wymaga stałych nakładów finansowych. Wszystkie działania podejmowane przez Towarzystwo mają na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania artykułów czasopism, promocję prowadzonych w Polsce badań i projektów oraz budowanie pozycji czasopism poprzez stałą poprawę ich pozycji na rynku wydawniczym.

3) Jakie są obecnie koszty opłaty składki członkowskiej?

Od 2017 roku członkowie Towarzystwa dokonują opłaty składki członkowskiej wybierając jeden z trzech wariantów:

• Wariant 1: Składka członkowska w cenie 245,00 zł brutto na co składa się: opłata członkowska 70zł i roczna prenumerata dwóch czasopism Towarzystwa czyli Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego w cenie 65,00 zł brutto oraz Otolaryngologii Polskiej w cenie 110,00 zł brutto.

• Wariant 2: Składka członkowska w cenie 190,00 zł brutto na co składa się: opłata członkowska 70zł i roczna prenumerata Otolaryngologii Polskiej w cenie 120,00 zł brutto.

• Wariant 3: Składka członkowska w cenie 150,00 zł brutto na co składa się: opłata członkowska 70zł i roczna prenumerata Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego w cenie 80,00 zł brutto.

4) Jakie są główne korzyści z członkostwa w Towarzystwie?

Głównymi korzyściami z posiadania statusu członka Towarzystwa są przede wszystkim:

• Zniżka na uczestnictwo w zjazdach krajowych Towarzystwa (50%) oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych (25%) organizowanych pod patronatem Towarzystwa.

• Wspieranie środowiska polskich otolaryngologów, udział w jego rozwoju oraz otrzymywanie informacji o ważnych wydarzeniach dla otolaryngologii.

• Dostęp do informacji naukowych i doniesień dotyczących wyników najnowszych badań i metod leczenia dzięki prenumeracie jednego lub dwóch czasopism naukowych Towarzystwa.

• Otrzymanie prenumeraty czasopism Towarzystwa w wersji drukowanej oraz bezpłatny dostęp do bieżących oraz wszystkich archiwalnych wydań czasopism, w wersji elektronicznej, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

5) Czy mogę opłacić składkę członkowską na konto swojego oddziału regionalnego Towarzystwa?

Od 2017 roku wpłatę na składkę członkowską można dokonać wyłącznie na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy – jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa. Korzystając z serwisu Index Copernicus dokonają Państwo wpłaty w kilku prostych krokach, a opłata będzie skierowana na właściwy rachunek bankowy i zostanie odnotowana przez Towarzystwo.

6) Czy muszę jakoś potwierdzić opłatę składki członkowskiej w swoim oddziale regionalnym?

Od 2017 roku Index Copernicus odpowiada za obsługę wpłat na składkę i wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie. Po dokonaniu opłaty składki członkowskiej za pośrednictwem serwisu Index Copernicus, otrzymają Państwo imienne potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej za dany rok. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany w wypełnionym formularzu składki członkowskiej. Informacja zostanie przekazana również do właściwego oddziału regionalnego. Prosimy o zachowanie otrzymanego potwierdzenia w formie elektronicznej lub drukowanej.

7) Nie mogę odnaleźć mojego potwierdzenia opłaty członkowskiej, co mam zrobić?

W takim wypadku prosimy o niezwłoczny kontakt z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus i poinformowanie o sytuacji. Potwierdzenie zostanie ponownie wysłane do Państwa po zweryfikowaniu podanych danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

8) Czy mogę otrzymać fakturę VAT za prenumeratę czasopism Towarzystwa?

Żeby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu składki członkowskiej wpisać odpowiednie dane, przede wszystkim numer NIP działalności, na którą ma być wystawiona faktura. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza w serwisie na podany adres mailowy otrzymają Państwo fakturę PRO FORMA stanowiącą podstawę do opłaty składki członkowskiej. Po odnotowaniu wpłaty przez Index Copernicus, prześlemy do Państwa fakturę VAT z prenumeratą czasopism (z adnotacją OPŁACONA), która będzie podstawą do rozliczeń podatkowych.

9) Dlaczego na fakturze VAT nie ma wymienionej składki członkowskiej?

Opłata za składkę członkowską jest zwolniona z podatku VAT, dlatego nie jest wymieniona na otrzymanej fakturze VAT. Z tego względu otrzymują Państwo osobne potwierdzenie opłaty składki członkowskiej.

10) Kiedy są wysyłane wybrane prenumeraty czasopism?

Prenumerata czasopism jest wysyłana zgodnie z planem wydawniczym obu tytułów. Otolaryngologia Polska ukazuje się co 2 miesiące (6 numerów w roku), a Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny kwartalnie (4 numery w roku). W przypadku dokonania opłaty składki członkowskiej np. w połowie roku – wraz z bieżącym numerem czasopisma zostaną wysyłane Państwu także wszystkie numery z tego roku, które ukazały się wcześniej.

11) Jak wykorzystywane są moje dane podane w formularzu składki członkowskiej?

Dane członków Towarzystwa udostępnione poprzez serwis są i pozostają własnością Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Index Copernicus na podstawie umowy zajmuje się wyłącznie przetwarzaniem tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów umowy oraz obsługi procesu zbierania składek członkowskich i prenumerat czasopism naukowych Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów. Żadne dane nie są sprzedawane, ani udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Procedury w zakresie ochrony danych osobowych są zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Członek Towarzystwa wypełniając i wysyłając formularz opłaty składki członkowskiej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w celu prawidłowej realizacji składki członkowskiej i prenumeraty czasopism naukowych Towarzystwa oraz otrzymywanie informacji o nowych publikacjach czasopism, innych aktualności związanych z czasopismami oraz informacji handlowych od Index Copernicus i Towarzystwa.

Regulamin seriwsu do pobrania

Polityka Prywatności do pobrania.

12) Czy i jak mogę wypisać się z bazy?

Członek Towarzystwa może w każdej chwili poprosić o skasowanie jego danych z bazy, ale przy kolejnej opłacie składki członkowskiej i tak będzie musiał je podać. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji opłaty członkowskiej w danym roku.