ICI JML

 

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której każdego roku, od ponad dekady oceniane są zgłoszone periodyki. Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny parametrycznej opartej obecnie na niemal 40 kryteriach. Proces oceny jest bezpłatny, mogą się do niego zgłosić wszystkie czasopisma zarejestrowane w bazie ICI World of Journals. Periodyki, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki. Co warte jest również podkreślenia, baza ICI Journals Master List jest jedną z nielicznych, która przeprowadza szczegółową ocenę każdego roku, jest jedyną, polską, globalną marką w nauce. Dzięki corocznej ocenie Redakcje dbające o ciągłość indeksacji mają możliwość śledzenia wieloletniej ścieżki i dynamiki rozwoju czasopisma.

Wynik oceny – Index Copernicus Value ICV

Index Copernicus Value jest miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona coroczne uporządkowanie listy czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List oraz daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności.

Wskaźnik ICV doceniony został między innymi przez organy administracji publicznej, jednostki naukowe oraz inne podmioty związane z nauką. Wykorzystywany jest w działalności:

• wydawców czasopism naukowych – w celu zapoznania się z oceną danego czasopisma naukowego, poznaniem jego mocnych i słabych stron, by podjąć działania, które pomogą zwiększyć siłę oddziaływania czasopisma,
• pracowników naukowych – chcących uzyskać informacje o tym, w których czasopismach publikować artykuły naukowe oraz, które warto czytać, aby uzyskać rzetelne informacje potrzebne do prowadzenia badań naukowych,
• jednostek naukowych – zainteresowanych pozyskaniem informacji o mocnych i słabych stronach czasopism wydawanych w danej jednostce naukowej, co ma znaczenie przy przeprowadzaniu okresowej oceny pracowników naukowych.

Rezultat oceny w bazie ICI Journals Master List – wskaźnik Index Copernicus Value (ICV) jest zatem miarą mocy czasopisma naukowego – mówi o tym, jak szybko będzie mogło osiągać cel tj. zwiększać cytowalność publikowanych w danym czasopiśmie artykułów. Im wyższa wartość ICV tym większe prawdopodobieństwo, że czasopismo w przyszłości będzie:

• zwiększać cytowalność publikowanych artykułów,
• otrzymywać coraz wyższe oceny w ramach przeprowadzanych ewaluacji czasopism,
• otrzymywać coraz więcej interesujących manuskryptów z dużym potencjałem na zauważenie przez środowisko naukowe,
• przyciągać uznanych autorów oraz recenzentów.