ICI JML

Raport Szczegółowy z oceny

  

Raport Szczegółowy z oceny automatycznie otrzymuje Redakcja czasopisma, które pozytywnie przeszło proces indeksacji w przyspieszonym trybie (za pośrednictwem Ewaluacji na Życzenie). Jeśli Redakcja zgłosiła czasopismo do oceny w standardowej ścieżce, dodatkowo ma możliwość zamówienia jej Raportu.

Prezentuje on szczegóły przeprowadzonej oceny w formie pojedynczych kryteriów oraz ich grup wraz z uzyskanymi wartościami punktowymi, co pozwala na:

• Analizę przyznanej punktacji – spełnione i niespełnione kryteria oceny.
• Identyfikację pojedynczych elementów oceny, które Redakcja może poprawić wprowadzając niewielkie modyfikacje w działalności wydawniczej.
• Identyfikację grup kryteriów, w których czasopismo posiada najwięcej elementów do poprawy. Analiza ta może stać się podstawą do przygotowania długookresowej strategii rozwoju.
• Śledzenie wieloletniej ścieżki i dynamiki rozwoju czasopisma, poprzez zestawienie informacji z Raportów z różnych lat.

Zamówienie Raportu Szczegółowego z oceny możliwe jest: 

poprzez systempo zalogowaniu się na konto Reprezentanta czasopisma należy przejść do zakładki „Usługi dodatkowe”, dalej „Raport Szczegółowy z oceny”, wybrać przycisk „Zamów” i wypełnić formularz danymi do faktury,
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 487 53 93,
mailowo – pod adresem e-mail evaluation@indexcopernicus.com.

Koszt zakupu Raportu Szczegółowego z oceny dla jednego czasopisma naukowego wynosi 400 PLN netto (+23% VAT).