ICI JML

Ewaluacja na życzenie

 

Redakcja może zgłosić czasopismo do oceny w bazie ICI Journals Master List w trybie standardowym lub przyspieszonym.

Ewaluacja w trybie standardowym jest bezpłatna, a możliwość zgłoszenia czasopisma do oceny upływa w wyznaczonym terminie. Proces ewaluacji poszczególnych czasopism odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a jej wyniki publikowane są na jesieni.

Jeśli Redakcja czasopisma nie zdążyła zgłosić czasopisma do ewaluacji w wyznaczonym terminie, chciałaby poznać wyniki oceny w ciągu 14 dni ma możliwość skorzystania z przyspieszonej ścieżki oceny – Ewaluacji na Życzenie.

UWAGA: Należy pamiętać, że zamówienie Ewaluacji na Życzenie nie zwalnia z konieczności spełnienia kryteriów wstępnych oraz warunków formalnych indeksacji, które są niezbędne do weryfikacji czasopisma oraz obliczenia wskaźnika ICV. Zamówienie Ewaluacji na Życzenie nie powoduje automatycznej indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

Standardowa ścieżka oceny Przyspieszona ścieżka oceny
Czasopismo oceniane jest zgodnie z metodyką oceny w bazie ICI Journals Master List Czasopismo oceniane jest zgodnie z metodyką oceny w bazie ICI Journals Master List
Po pozytywnym przejściu procesu indeksacji czasopismo otrzymuje wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) Po pozytywnym przejściu procesu indeksacji czasopismo otrzymuje wskaźnik ICV (Index Copernicus Value)
Bezpłatna Płatna
Możliwość zgłoszenia czasopisma tylko w wyznaczonym terminie Możliwość zgłoszenia czasopisma przez cały rok
O wynikach Redakcje informowane są na jesieni O wynikach Redakcje informowane są w ciągu 14 dni od spełnienia warunków formalnych
Możliwość zgłoszenia czasopisma do ponownej ewaluacji

 

Zamówienie Ewaluacji na Życzenie możliwe jest:

poprzez systempo zalogowaniu się na konto Reprezentanta czasopisma należy przejść do zakładki „Usługi dodatkowe”, dalej „Ewaluacja na Życzenie”, wybrać przycisk „Zamów” i wypełnić formularz danymi do faktury,
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 487 53 93,
mailowo – pod adresem e-mail evaluation@indexcopernicus.com.

Koszt Ewaluacji na Życzenie dla jednego czasopisma naukowego wynosi 500 PLN netto (+23% VAT).