Działalność Badawczo Rozwojowa

 project 1

 project 3

 project 5

Opracowanie metodyki, udowodnienie jej poprawności oraz zmierzenie za jej pomocą wkładu/wpływu poszczególnych typów jednostek naukowych na naukę polską w okresie ostatnich czterech lat.

Model funkcjonalny czasopisma naukowego powiązany z miernikami rozwoju czasopisma naukowego oraz mechanizmami wyznaczania „wagi” czasopisma.

Badania istotności i zgodności kryteriów oceny jednostek naukowych z polityką naukową RP oraz celami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

     

 project 2

 project 4

 project 6

Technologia opisu i gromadzenia danych o dorobku naukowym jednostki naukowej.

 

Opracowanie technologii rozwiązywania cytowań czasopism naukowych oraz monografii naukowych.

 

Centrum Badawczo Rozwojowe