Leszek Stypułkowski

  

 

Prezes Zarządu, CEO
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

badaniairozwoj@indexcopernicus.com