ICI JML

Dla naukowców

 

Wyszukiwarka czasopism naukowych ICI Journals Master List jest odpowiedzią na pytania wielu naukowców takie jak:

„Gdzie i jak ulokować swój dorobek naukowy, aby dotarł on do jak największego grona zainteresowanych odbiorców?”

„Jak budować własny wskaźnik cytowań czyli index Hirsha?”

„Jakie czasopisma w mojej dyscyplinie naukowej są wiodące i czy są dla mnie dostępne?”

Zaawansowana wyszukiwarka pozwala wyszukać periodyki o określonej punktacji MNiSW z wybranej listy (A, B, C) lub z określonym wskaźnikiem ICV w określonej dyscyplinie według podziału stosowanego przez Thomson Reuters. Dzięki połączeniu informacji o ocenie ICV i ocenie MNiSW oraz liczbie cytowań autor może oszacować trendy punktowe oparte na wielu parametrach. Połączenie tej informacji z liczbą cytowań pozwala dobrać odpowiednie periodyki według własnych potrzeb. Dla czasopism, których Redakcje zadbały o uzupełnianie danych dotyczących bibliografii załącznikowej, streszczeń lub udostępniły pełne artykuły – możliwe jest również przeglądanie wprowadzonej zawartości.

Naukowcy dzięki wyszukiwarce ICI Journals Master List mają dostęp do informacji na temat:

• Redakcji i wydawcy czasopisma wraz z danymi kontaktowymi.

• Profilu naukowego czasopisma wraz z listą baz, w których czasopismo jest indeksowane.

• Danych szczegółowych tj. częstotliwość, nakład, dostępność treści.

• Wartości oceny MNiSW i ICV (Index Copernicus Value).

• Liczby polskich cytowań czasopisma.

Wszystkie informacje pochodzą z Paszportów Czasopism, którymi w pełni zarządzają Redakcje.

Prezentowana witryna jest nowym autorskim rozwiązaniem Index Copernicus International i będzie stale rozwijana i rozbudowywana. Serwis przeznaczony jest dla osób będących uczestnikami życia naukowego, dlatego chcemy wspólnie z Państwem udoskonalać nasz serwis. W przypadku zidentyfikowanych błędów lub uwag dotyczących funkcjonalności prosimy o informację na adres mailowy suggestions@indexcopernicus.com