ICI JML

Certyfikat i logo

Redakcjom czasopism indeksowanych w ICI Journals Master List proponujemy specjalnie przygotowany, ozdobny Certyfikat. Zawiera on nazwę czasopisma, jego ISSN oraz rok indeksacji w bazie ICI Journals Master List. Można nabyć go niezwłocznie po zakończeniu procesu ewaluacji czasopisma i otrzymaniu wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

Czasopisma, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację ICI Journals Master List zapraszamy także do wykupienia rocznej licencji na korzystanie z logo Index Copernicus, które:

• Wskazuje, że czasopismo jest indeksowane w naszej bazie,
• Buduje markę czasopisma i jego prestiż,
• Świadczy o dbałości Redakcji w indeksacji czasopisma w międzynarodowej bazie danych,
• Buduje międzynarodowy zasięg czasopisma.

Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie. Aby dowiedzieć się więcej na temat Certyfikatu oraz poznać szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail: journals@indexcopernicus.com